Øjenlæge Nathalie Zibrandtsen

Uddannet speciallæge i øjensygdomme i 2013 fra blandt andet Rigshospitalets Øjenklinik, Glostrup Øjenafdeling og Roskilde Øjenafdeling.

Bredt interesseret i øjenlægefaget, men med særlig interesse i grøn stær, børn, nethindesygdom og kirurgi i øjenomgivelserne.

Tog den europæiske øjenlæge eksamen i Paris i 2013 (Fellow of the European Board of Ofthalmology (FEBO)).

Mange års erfaring i operationer af øjenomgivelserne.

Bestyrelsesmedlem i Danske Øjenlægers Organisation (2017-). Næstformand i Danske Øjenlægers Organisation (2021-).
Hovedbestyrelsesmedlem i Øjenforeningen (2014-2016 og 2017-)

 

Øjenlæge Dorte Nellemann

Vikarierer i klinikken i Nathalies fravær. Speciallæge i øjensygdomme, uddannet fra øjenafdelingen Glostrup/Rigshospitalet og øjenafdelingen Næstved. PhD i diabetisk øjensygdom. Haft afdelingslægestilling i neuroftalmologi på Rigshospitalet. Herefter en årrække bosat i London og her haft ansættelse som neurooftalmologisk øjenlæge. Har efter hjemkomst til Danmark arbejdet i øjenlægepraksis og har bred erfaring indenfor øjenlægespecialet.  

 

Skeleterapeut Annette Romer

Passer på klinikkens skelebørn og tager sig af patienter med samsynsproblemer.

 

Sekretær Lotte

Lotte er øjenlægesekretær og har mange års erfaring med øjenpatienter.
Hun giver tider, og måler syn og øjentryk, laver synsfelter, fotos samt skanninger af øjnene. 

Det vil i reglen være Lotte du ringer til på 82820200, og du vil blive bedt om at besvare en række målrettede spørgsmål for at Lotte kan give dig en tid, der bedst tilgodeser din problemstilling.

Du bedes have dine informationer klar, så du kortfattet og præcist kan fortælle dem til Lotte

 

Øjenlægeassistent Gitte

Gitte er sosu-assistent og specialuddannet i klinikken til øjenlægeassistent.

Gitte måler syn og øjentryk, laver synsfelter, foto samt skanninger af øjnene.

Derudover varetager Gitte vores screeningspatienter fx sukkersygepatienter, og hjælper til ved operationer.