ATTESTER INKL. KØREKORT

 

 

 

 

 

 

 

Attester og lægeerklæringer fortages af lægen, og oftest med patienten tilstede for at få de mest korrekte svar, og derfor vil det ofte betyde en separat konsultation for at udfylde attesten. Attester er juridisk bindende dokumenter, hvorfor omhu med udfyldelsen er påkrævet. Der er stor forskel på hvor omfattende en attest er. Nogle attester som bedes udfyldt fra tredje part fx forsikringsselskaber, og vil blive betalt af dem. Andre attester er selvbetalt af patienten.

Specielt for kørekort:
Regionerne har specificeret at konsultationer alene med sigte på kørekort er selvbetalt af patienten. Dvs. henvises du til øjenlæge i forbindelse med kørekortsattest, og skal der videregives skriftlig information fra øjenlægen til den praktiserende læge eller embedslægen eller politiet i form af brev, epikrise eller attest, er konsultationen selvbetalt. Det koster 600 kroner.