OPERATIONER

 

 

 

 

 

 

 

I klinikken opereres øvre øjenlåg, bygkorn, fjernelse af mindre forandringer i øjenomgivelserne, visse typer af indad- og udaddrejet nedre øjenlåg. Operationerne forudgåes af vurdering samt forundersøgelse ved øjenlægen. 

Øvre øjenlåg opereres på sygesikringspatienter og efter sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Læs her